HomeInstrukcje

Podręczniki

Aby pobrać podgląd, kliknij podręcznik poniżej.

Systemy rezydencyjne:

HOME-X (Residential system with extension springs) (09-2018)

HOME-X Duplex (Residential system with extension springs) (09-2018)

HOME-F (Residential system with front mounted torsion springs) (10-2018)

HOME-F Duplex (Residential system with front mounted torsion springs) (10-2018)

HOME-R (Residential system with rear mounted torsion springs) (09-2018)

HOME-R Duplex (Residential system with rear mounted torsion springs) (09-2018)

HOME-Zero (06-2018)

EXS40R instrukcja montażowa  (sprężyny naciągowe system renowacyjny rezydencyjny) (04-2016)

EXS40 instrukcja montażowa  (sprężyny naciągowe system rezydencyjny) (04-2016)

Instrukcje montażowe paneli (06-2017)

SRR70 instrukcja montażowa (rezydencyjny tylny system sprężynowy) (08-2012)

SFR200 instrukcja montażowa (rezydencyjny przedni system sprężynowy) (12-2015)

SF200 instrukcja montażowa (system rezydencyjny z przednimi sprężynami) (08-2012)

 

 

Systemy przemysłowe:

System z obniżonym wałem (10-2018)

Niskie nadproży (LHI) (11-2017)

Doki Przeładunkowe - Vertical Lift (12-2016)

Doki Przeładunkowe - High Lift (12-2016)

Industrial Track Systems (Technical Specifications) (09-2016)

Panel Assembly Industrial Door (09-2014)

New Industrial system manual Standard Lift & Standard Lift with pitch (09-2014)

New Industrial system manual High Lift & High Lift with pitch (09-2014)

New Industrial system manual Vertical Lift (09-2014)

Industrial systems user manual (10-2010)

 

 

Komponenty:

Drzwi przejściowych (11-2018)

25074 Kompletny zamek cylindryczny (11-2015)

30003 & 30004 (Wypełnienie sprężyny 133-152mm 30002) (10-2013)

25072 Wyłącznik przeciwko poluzowaniu linki (11-2017)

820503/820504/825102 Low threshold (03-2013)

85950 (okrągłe okno nierdzewne) (10-2018)

85960 (kwadratowe okno nierdzewne) (10-2018)

25021 (napinak łańcucha) (05-2009)

25455 (nastawny bezpiecznik przemysłowy na wypadek zerwania linki) (05-2014)

25449 25549 (bezpiecznik przemysłowy na wypadek pęknięcia sprężyny) (05-2010)

25650 25651 (residential spring break device (10-2010)

29950-29953 (Bezpiecznik przeciwko pęknięciu sprężyny do wału drążon) (01-2011)

25450/25454 (industrial cablespring device) (06-2014)

25451 Konsola przeciwwłamaniowa (06-2008)

25226 Zamek cylindryczny czarny (Installation manual) (10-2009)

25226 Zamek cylindryczny czarny (Cutting template) (10-2009)


Instrukcje czyszczenia:

Stainless steel windows (11-2018)