Mianowanie nowego dyrektora finansowego Doco Group

Mam zaszczyt poinformować Państwa, że z ważnością od dnia 1 marca 2011 roku dyrektorem finansowym ředitelem Doco Group  został mianowany p. Johnny Creemers (39), który będzie odpowiedzialny za nadzór nad działami finansowymi Doco Group.

Johnny ma wyższe wykształcenie w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw i stał się wykwalifikowanym audytorem. W poprzednich latach pracował dla KPMG i Ernst and Young a niedawno był też Group Financial Controllerem w międzynarodowej spółce, gdzie prowadził dogląd nad szeroką siecią zagranicznych filii.

Michiel D. Van Doornik

Dyrektor generalny