Žádné navyšování cen v druhé kvartálu roku 2013

Je nám potěšením Vám oznámit, že  se nám v novém aktuální ceníku opět podařilo udržet ceny na stávající úrovni a nedošlo k jejich navýšení.

Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím kontaktujte Vašeho obchodního manažera.